De nieuw­bouw van­uit de lucht gezien

drone_luchtfoto

Half febru­a­ri krij­gen de bei­de nieuw­bouw­wo­nin­gen al aar­dig vorm. Alle bui­ten­mu­ren staan inmid­dels en met de ver­die­ping kan wor­den begonnen.

We maak­ten een video-opna­me van­uit de lucht.