Lid wor­den van de coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns u.a.


Alleen natuur­lij­ke per­so­nen kun­nen lid wor­den van de Coö­pe­ra­tie. Bedrij­ven kun­nen geen lid worden.

Meer infor­ma­tie over het lid­maat­schap is hier te lezen.

Vul uw gege­vens in en ver­stuur wan­neer u lid wilt wor­den van de coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns u.a.